Bitcoin và nhóm thiểu số cố chấp

Tôi tình cờ đọc trên Twitter về luận điểm rằng một nhóm thiểu số cố chấp có thể bảo vệ Bitcoin. Tôi từ lâu đã suy nghĩ về điều này và hôm nay tôi quyết định sẽ bàn luận cùng các bạn tại đây.

Tôi nghĩ rằng khái niệm thiểu số cố chấp thường bị áp dụng sai trong Bitcoin. Bitcoin dường như không được bảo vệ bởi thiểu số cố chấp mà ngược lại, là bảo vệ mình khỏi thiểu số cố chấp.

Hầu hết mọi người trong hầu hết các hệ thống đều thờ ơ với những gì xảy ra. Họ là số đông bao dung. Sau đó, có những nhóm lợi ích đặc biệt kéo hệ thống theo các hướng khác nhau. Những nhóm này hầu hết giống với thiểu số không khoan dung hay có thể nói là thiểu số cố chấp.

Quá trình mà nhóm lợi ích đặc biệt lay chuyển nhóm số đông bao dung thường không dễ để thể nhìn thấy, nhưng nó tồn tại. Vận động hành lang là một ví dụ. Vận động hành lang có nội hàm xấu, nhưng các nhóm lợi ích đặc biệt không có gì là xấu; họ là điều kiện tiên quyết để BẤT KỲ thay đổi nào xảy ra.

Trong Bitcoin, có những nhóm ủng hộ các khối lớn, có nhóm ủng hộ các khối nhỏ, hoặc khối có quyền riêng tư tốt hơn hoặc ngôn ngữ kịch bản[1]có ý nghĩa, thậm chí là KYC trên một blockchain. Một số được tổ chức và cung cấp nguồn lực tốt hơn những nhóm khác. Một số hoạt động công khai, một số khác hoạt động bí mật (ví dụ: thông qua tài trợ cho một số đề xuất và con người và giữ lại tài trợ từ những người khác).


  1. Ngôn ngữ kịch bản (scripting language), ví dụ như PHP, JavaScripts, đa phần là thông dịch để sử dụng được mà không cần biên dịch. Dễ hiểu thông dịch là viết code tới đâu nó chạy tới đó được, gặp lỗi không nghiêm trọng thì bỏ qua lỗi/ thông báo lỗi rồi chạy tiếp, lỗi nghiêm trọng thì đứng lại đó. ↩︎

Các nhóm này có thể vô hiệu hóa lẫn nhau (ví dụ: một khối nhỏ hơn và một khối lớn hơn), ít nhất là cho đến khi xảy ra sự phân tách lâu dài hơn.

Đây là một quá sự đơn giản hóa có chủ ý - trên thực tế, một số người trong nhóm đa số có thể ủng hộ BÊN TRÁI, trong khi những người khác có thể ủng hộ BÊN PHẢI. Nhưng không có đủ động lực theo một hướng cụ thể để tạo ra sự thay đổi.

Thông thường hơn, sự quản trị của một hệ thống cuối cùng bị nắm bắt bởi một hoặc hai nhóm lợi ích đặc biệt (hãy xem điều này xảy ra trong hầu hết các hệ thống trong thế giới thực).

Vì vậy, có thể rút ra kết luận rằng thiểu số cố chấp dẫn đến sự THAY ĐỔI,  chứ không ngăn cản sự THAY ĐỔI trong một hệ thống. Chỉ khi hai nhóm lợi ích đặc biệt trung hòa với nhau một cách hoàn hảo thì kết quả mới không có gì thay đổi.

Khi có đủ số người thuộc nhóm đa số khoan dung khác không đồng ý với một nhóm lợi ích đặc biệt, họ có thể phân nhánh thành nhóm lợi ích đặc biệt của riêng mình. Sau đó, mọi thứ được quyết định bởi một cuộc chiến của các nhóm lợi ích đặc biệt.

Bitcoin được thiết kế để chống lại sự thay đổi bằng cách làm cho số đông dễ dàng trở nên cố chấp hơn. Nó thực hiện điều này bằng cách tự động hóa việc phát hiện và từ chối các giao dịch và khối không tuân theo hợp đồng xã hội.

Các quy tắc vẫn có thể được thay đổi, nhưng cần có sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ số đông.

Sự cố chấp của đa số tồn tại trên một trường vô hướng. Càng cố chấp thì càng cần phải có các nhóm lợi ích đặc biệt lớn hơn. Ngay cả điều này không phải lúc nào cũng tích cực: Ngày nay rất khó để có được bất kỳ sự thay đổi nào đối với Bitcoin, ngay cả đối với những tổ chức có nhiều người ủng hộ và rất ít phản đối (Schnorr, CTV…).

Nhưng nếu số đông ngừng sử dụng các công cụ này (quyền tự lưu ký và full nodes[1]), hồi kết của Bitcoin cũng giống như trong bất kỳ hệ thống nào khác: các quy tắc của nó được xác định bởi cuộc chiến của các nhóm lợi ích đặc biệt nhỏ; tính trung lập đáng tin cậy của nó bị mất.


  1. Bất kỳ máy tính nào kết được nối với mạng Bitcoin đều được gọi là Node . Các Node xác minh đầy đủ tất cả các quy tắc của Bitcoin được gọi là Full Node . Việc thực hiện phần mềm phổ biến nhất của các Full Node được gọi là Bitcoin Core. ↩︎

Đừng quên đăng ký Otis Report - Nơi cung cấp và cập nhật nhanh nhất mọi thông tin vĩ mô và phương pháp đầu tư tăng trưởng với giá trị vượt thời gian.

Hãy đăng ký và tham gia các nhóm, channel của Otis Report dưới đây để được thảo luận cùng các chuyên gia và nhiều Otiser khác:

Bạn đã đăng ký thành công Otis Report
Xác minh thành công! Giờ đây, bạn đã có toàn quyền truy cập vào tất cả nội dung cao cấp của Otis Report.
Lỗi! Không thể đăng ký. Liên kết không hợp lệ.
Chào mừng trở lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Lỗi! Không thể đăng nhập. Vui lòng thử lại.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt hoàn toàn, bây giờ bạn có quyền truy cập vào tất cả nội dung.
Lỗi! Kiểm tra Stripe thất bại.
Thành công! Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.
Lỗi! Cập nhật thông tin thanh toán không thành công.